Socialrådgiverordning

Specialiseret hjælp af FTF's socialrådgivere

FTF tilbyder dig som medlem af KLF, mulighed for at få specialiseret hjælp af en af FTF’s socialrådgivere.

Hvad tilbyder socialrådgiverordningen? 

Det primære formål med socialrådgiverordningen er at sikre medlemmernes forsørgelse via en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

FTF tilbyder, at den enkelte organisation kan vælge at fremsende en sag til behandling i FTF eller at bruge FTF’s socialrådgiver som konsulent i forbindelse med egen behandling af sagen. De tilmeldte organisationer kan fremsende sociale sager indenfor sagsområderne sygedagpengeopfølgning, revalidering, fleksjob og skånejob og førtidspension.

Læs mere om socialrådgiverordningen på  FTF´s hjemmeside