Arbejdsskadeordning

Arbejdsskadeordningen har til formål at sikre medlemmet den bedst mulige retsstilling i forhold til gældende lovgivning inden for arbejdsskadeområdet.

 

FTF tilbyder, at medlemmerne kan få individuel bistand og rådgivning under behandlingen af en arbejdsskadesag i Arbejdsskadestyrelsen og i Ankestyrelsen.

Læs mere om Arbejdsskadeordningen på FTF's Hjemmeside