Om Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen

Kunne du tænke dig et alsidig job, gerne med mulighed for både ude-/ indearbejde ?

Som Kort- og Landmålingstekniker får du mulighed for at få et alsidig job, med et veksle mellem inde- og udearbejde. Arbejdet spænder vidt fra indsamling, opmåling, bearbejdning af data, afsætning og opmåling i forbindelse med bygge-og anlægsopgaver til kortdesign og vedligeholdelse af kortværker.

Vi tilbyder i samarbejde med VIA, Horsens og KEA, København et 2- årig uddannelsesforløb som Kort- og landmålingstekniker.  Et fag, hvor arbejdsgiverne efterspørger kvalificeret arbejdskraft, i både den private og den offentlige sektor, og med en arbejdsløshedsprocent på blot 3,4 %.

Undervisningen veksler mellem kursusarbejde, projektarbejde og traditionel klasseundervisning og omfatter undervisning i opmåling, afsætning i marken, bearbejdning af data i computerprogrammer og design af kort. Desuden brugen af grafiske informationssystemer (GIS) og matrikulær sagsbehandling.

Adgangsbetingelserne er enten en erhvervsfaglig grunduddannelse eller en studentereksamen.

Arbejdet veksler de fleste steder mellem inde- og udearbejde:

- På kontoret arbejdes med digitale kort, GIS, beregninger og Cadprogrammer, som f.eks. Autocad og Microstation. Det kan også indebære sagsbehandlinger indenfor bygge-/ matrikulære sager.

- I markarbejdet bruges GPS og totalstationer til kortlægning, og som et relativt nyt tiltag, bruges droner, en lille fjernstyret multicoptere, der giver overblik over store områder. Opmåling og afsætning på store og små byggerier og anlægsarbejde som f.eks. bygninger, metro, motorveje og ved ejedomsdannelse med etablering af skel.

Uddannelses giver kvalifikationerne til at søge job blandt de mange spændende firmaer i geodatabranchen.

Jobmuligheder og alsidigheden gør, at der er mange interessante emner.

For nærmere henvises til skolernes hjemmesider.