Efteruddannelse

Grundlæggende GIS kursus
GIS er en forkortelse for Geografiske Informations Systemer dvs. information relateret til geografisk bestemte lokaliteter. GIS anvendes som et IT redskab til f.eks. planlægning, analyser og administration. Brugeren møder typisk GIS i form af digitale kort med information om forskellige temaer.

VIA Horsens tilbyder GIS-kurser som fjernundervisning. 

Gå til VIA´s hjemmeside og læs mere