Kontingent

kontingent for medlemsskab af KLF er i år 2017 fastsat til

Aktivt medlemsskab :

350,- kr. pr. måned

Studerende:

Gratis

Passivt medlemsskab:

87,50 kr. pr måned (opkræves kvartalsvis)

Ovenstående kontingenter er fradragsberettigede op til 6.000,- kr. pr. år.
Der henvises til Skats regler for fagligt kontingent