Kontingent

kontingent for medlemsskab af KLF er fastsat til

Aktivt medlemsskab :

370,- kr. pr. måned

Studerende:

Gratis

Passivt medlemsskab:

122,50 kr. pr måned (opkræves kvartalsvis)

Ovenstående kontingenter er fradragsberettigede op til 6.000,- kr. pr. år.
Der henvises til Skats regler for fagligt kontingent