Corona-virussen

Som lønmodtager er du aktuelt stillet således

I forbindelse med at Corona-virussen raser i efterhånden det meste af verden, er der fra den danske regerings side udstukket mange tiltag og foranstaltninger for at minimere smitten blandt mennesker, og de økonomiske konsekvenser som både lønmodtagere og arbejdsgivere kan komme ud i.

Som lønmodtager er du aktuelt stillet således:

Alle offentlig ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner er blevet sendt hjem fredag, den 13. marts 2020. De ansatte, som er blevet sendt hjem vil modtage løn undervejs, som udgangspunkt i 2 uger.

For de privat ansatte er der medarbejdere som fortsat skal/kan varetage deres arbejde, men der er også mange medarbejdere som er sendt hjem for at arbejde i det omfang, det kan lade sig gøre, eller sendt hjem uden mulighed for at arbejde, og der vil følgende gøre sig gældende:

Så vidt det er muligt, arbejder mange hjemmefra i øjeblikket, og i den situation har du ret til løn. Hvis du ikke kan arbejde hjemmefra, vil du som udgangspunkt have krav på løn, hvis du bliver sendt hjem alligevel. Du kan blive bedt om at lave nogle arbejdsopgaver, som du normalt ikke har, hvis du arbejder hjemmefra.

Hjemsendelse uden varsel  og løn kan kun ske, hvis det er beskrevet i overenskomsten, som man er omfattet af. Hvis man er omfattet af en overenskomst, der giver mulighed for at hjemsende pga. arbejdsmangel, så skal der ikke varsles, og dermed ikke gives karantæne for accept af kort opsigelsesvarsel.

Ferie skal normalt varsles med 3 måneders varsel (hovedferie) og 1 måneds varsel for øvrig ferie. Det vurderes at den ekstra ordinære situation giver arbejdsgiver ret til at fravige ferielovens sædvanlige varslingsregler og i stedet varsle ferie med meget kort eller intet varsel (ferielovens § 15 stk. 2). Det er dog kun den ferie, du har tilbage af det nuværende ferie år, som du kan blive bedt om at holde.

Den ferie, som kan afholdes fra det nye ferieår fra 1. maj 2020 og frem, kan arbejdsgiver ikke på nuværende tidspunkt råde over.

Arbejdsgiver vil i den aktuelle situation kunne bede dig om at afspadsere uden varsel og det samme gælder for feriefridagene.

Tjek iøvrigt dit ansættelsesforhold, din kontrakt, overenskomst eller personalehåndbog, om der evt. er andre vilkår end de ovenfor anførte. Samt din A-kasse, så du er bekendt med forholdene i tilfælde af evt. fyring.

For at forhindre fyringer i de private virksomheder, har regeringen den 14. marts 2020 lavet en aftale, som handler om, at private virksomheder, der er udfordret på grund af corona-virussen, har mulighed for at få tilskud til at udbetale løn til deres medarbejdere i stedet for at fyre dem.

 

  • Virksomhederne må ikke fyre, men får i stedet kompenseret en del af lønnen fra Staten, så medarbejderen kan beholde sin fulde løn.
  • For månedslønnede vil 75 % af lønnen blive dækket fra Staten, dog max. 23.000 kr. pr. måned
  • Hvis din arbejdsplads søger kompensation for din løn, vil du skulle holde ferie for egen regning i fem dage i perioden. Det vil sige enten ferie, afspadsering, ferie på forskud  - eller at du bliver trukket i løn.
  • Ordningen vil gælde i det private fra 9. marts til 9. juni 2020, og det vil gælde arbejdspladser, der skal fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Hold dig orienteret i pressen og på din arbejdsplads for hvordan det hele udvikler sig, og om der kommer flere tiltag. Vi vil ligeledes sørge for at informere løbende.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores Sekretariat for råd og spørgsmål, og vi vil hjælpe så godt vi kan.

 

På godt på dig selv og hinanden.

 

Med venlig hilsen

KLF´s sekretariat