Corona Opdate

Der er på det kommunale/regionale samt statslige område, blevet lavet aftale om afvikling af frihed i forbindelse med den aktuelle covid-19 situation.

På det private område, er der i denne uge blevet lavet en styrkelse af den midlertidige lønkompensationsordning. Den styrkede hjælp indebærer, at det maksimale støtteniveau hæves fra 23.000 kr. til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

De øvrige punkter i aftalen er fortsat gældende, jfr. nyhedsbrev udsendt den 18. marts 2020.

Stat: se aftalen her

Region: se aftale her