Overenskomstforhandling 2020 mellem PLF og KLF

Efter et langstrakt forløb - på grund af COVID-19 - er det lykkedes KLF at nå til enighed med PLF om en ny overenskomst for de kommende 3 år.

Grundet den ekstraordinære situation i Danmark samt resten af verden, har det været en forhandling, hvor vi, forhandlingsudvalget, har måttet genoverveje krav og ønsker, og det samme har gjort sig gældende for PLF.

Dog er det lykkedes at lande en aftale vi synes er acceptabel, og vi håber at I medlemmer føler det samme.

Resultat af forhandlingerne rundsendes til afstemning mandag d. 25. maj.

Afstemningen løber fra mandag d. 25. maj kl. 12:00 til fredag d. 5. juni kl. 12:00

Resultatet offentliggøres herefter.