Kontingentsatser 2020

Kontingent for medlemsskab af KLF er i 2020 fastsat til:

Aktivt medlemsskab      370,- kr. pr. måned                                     

Passivt medlemsskab    112,50 kr. pr. måned - opkræves kvartalsvis

Studerende medlemmer    Gratis medlemsskab

Ovenstående kontingenter er fradragsberettigede op til 6.000,- kr. pr. år, der henvises til Skats regler for fagligt kontingent.