Indmeldelse i Kort og landmålingsteknikernes Forening

Hvem kan blive medlem?
Adgang til optagelse har alle som har gennemgået en uddannelse som landmålingstekniker, korttekniker eller kort- og landmålingstekniker, elever som er i gang med en uddannelse som tekniker, samt personale ansat som tjenestemand, eller på tjenestemandslignende vilkår i Geodatastyrelsen i henhold til gældende aftalemellem centralorganisationerne.

Adgang til optagelse har alle ansatte der er omfattet af en kollektiv overenskomst, og som henvises til foreningen af hoved- og centralorganisationer.

Såfremt andre ønsker optagelse i foreningen afgør hovedbestyrelsen om de i overensstemmelse med foreningens formål, samt hoved- og centralorganisationernes vedtægter kan være medlem.

Som passive medlemmer kan optages personer som tidligere har været medlem af foreningen, herunder også tidligere organisationsdannelser, som har organiseret kort og landmålingsteknikere, og som enten p.g.a. pensionering, jobskifte m.v. ikke længere er aktiv inden for faget.